عزل و نصب های شتاب زده مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان راهی برای لاپوشانی ضعف مدیریت و بقا در منصب است.

عزل و نصب های شتاب زده مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان راهی برای لاپوشانی ضعف مدیریت و بقا در منصب است.

 

گندم خبر, اگر عدالت محوری و خدمت صادقانه به خلق سرلوحه کار مدیران باشد حق به حق دار خواهد رسید و بسیاری از مشکلات حل، بدون آنکه عدالت سر بریده شود.

 

چند روز قبل آتش سوزی در مدرسه حجت پلگی سید در شهرستان زهک باری دیگر در صدر خبرها قرار گرفت، تا جایی که مدیرکل آموزش و پرورش مدیر مدرسه را لغو حکم کرده است.

 

آنچه از شنیده ها برداشت میشود موضوع آنگونه که رسانه ای شده است نمی باشد.

 

مسئولین استانی برای فرار رو به جلو سعی کردند تا برای تامین انتظارات مردم و آرام نمودن جو منفی ایجاد شده درقبال حادثه دلخراش زاهدان که چند قربانی داشت و این اتفاق اخیر دست به چنین اقدام عجولانه ای بزنند.

 

حادثه زاهدان غفلت محرز و مسلم بوده، ولی حادثه پلگی سید، تمرد و بازی گوشی عبرت آموز محسوب میشود.

 

مدیریت کل برای آنکه قصور خویش را لاپوشانی و صندلی را حفظ کند ابتدا با استعفا مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ موافقت و در اتفاق اخیر نیز اقدام به لغو حکم رییس مدرسه زد.

 

آیا واقعا تمام امکانات در مدارس وجود دارد که توقع جلوگیری از حوادث ناگوار را انتظار داریم؟

 

اگر مدیریت بالا دستی انسانی پیگیر و با درایت باشد میتواند زیر مجموعه های خود را هدایتی صحیح داشته باشد اما اگر چنین نباشد هر چقدر هم مسئول جابجا و عزل نماید باز هم آش و کاسه همین است.

 

با این روند چه بسا روزی  برسد که حوادث طبیعی ، را جرمی سنگین برای حوزه، مدیریت محسوب کنند و قهر طبیعت را برانگیخته از تصمیم بشریت بدانند و حادثه غیرقابل جبران را در حوزه مدیریت آموزش و پرورش برای تقصیر مدیر قطعی پندارند.

 

خدا کند این تصمیمات فقط و فقط برای رضای خدا و با چشم باز گرفته شود و تحقیق و بررسی آن، کامل، جامع انجام گردد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه