گندمــــ پرس: علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در صفحه ی فیس بوک خود از مردم منطقه سیستان بابت هرگونه کمبود طلب بخشش کرد. به گـــزارش گندمــــ پرس متن پیام بذین شرح می باشد :  سلام چند روزی است سخت منطقه سیستان و مردمان سخت کوش و آسیب دیده درمعرض بدترین وضعیت زیست محیطی،گـرد […]

گندمــــ پرس: علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در صفحه ی فیس بوک خود از مردم منطقه سیستان بابت هرگونه کمبود طلب بخشش کرد.

علی اوسط هاشمی

به گـــزارش گندمــــ پرس متن پیام بذین شرح می باشد : 

سلام

چند روزی است سخت منطقه سیستان و مردمان سخت کوش و آسیب دیده درمعرض بدترین وضعیت زیست محیطی،گـرد غبار واقع می باشند که بی شک نمی توان بسنده نمود به کارهای صرفاکوتاه مدت هرچند اقدامات منطبق با توان این مقطع دولت دردست مطالعه و اجرا و پیگیری است،که ازنوع خودقابل توجه می باشد ؛ ولی به دلیل شرایط کاملا غیرقابل تحمل و شکننده،ویژه اقدامی رامی طلبدکه تمامی تلاش خودرابرای نزدیک شدن به خواست مردمی که بحق قابل تکریم وخدمتندرامبنای کارخودقرارداده ام به امیدمنتج شدن به نتیجه،جای دارد پوزش خود را از بابت هرگونه کمبود نیز اعلام دارم.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه