افراد محلی منطقه معتقدند آبی که در خاک افغانستان با این شرایط جمع شده است بیشتر از آبی ست که در خاک ایران جاری گردیده است.

به گزارش گندم خبر و براساس گزارش های مردم محلی, حکایت از آن قرار است که پشت برجک های چاه خرما واقع در بندان آب تا قندک آمده است، اما هیچ کس حواسش به این موضوع نیست که پیگیر بازگشایی دایک ها شوند.

 

افراد محلی منطقه معتقدند آبی که در خاک افغانستان با این شرایط جمع شده است بیشتر از آبی ست که در خاک ایران جاری گردیده است.

 

عکساهای ماهواره ای نیز تایید کننده ی این سخنان می باشد. تنها ورودی های آب مسیر های نیم و یا یک متری است که از قبل باز بوده اند.

 

اما چیزی که عیان است و با این شرایط بحران بی آبی که کشاورزان محصول خویش را برای چرای دام ها قرار داده اند بی تفاوتی و شاید هم کم تجربگی مسئولانی است که هیچ بویی از انسانیت نبرده اند.

 

قطعا خشم و لعنت خدا بر کسی خواهد بود که مسئولیتی دارد و در قبال آن بی تفاوت است.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه