گندمـــ پرس : اداره صنعت , معدن و تجارت هر شهرستان یکی از مهمترین اداره و ارگانهای نظارتی در سطح آن شهرستان محسوب میشود که از وظایف حساس و پیچیده ای برخوردار میباشد و بی شک کوتاهی دراین امر نیز موجب خواهد شد که مشکلات عدیده ای برای شهر و شهروندان بوجود آیداز مباحث نظارتی […]

گندمـــ پرس : اداره صنعت , معدن و تجارت هر شهرستان یکی از مهمترین اداره و ارگانهای نظارتی در سطح آن شهرستان محسوب میشود که از وظایف حساس و پیچیده ای برخوردار میباشد و بی شک کوتاهی دراین امر نیز موجب خواهد شد که مشکلات عدیده ای برای شهر و شهروندان بوجود آید
از مباحث نظارتی مهم در این اداره میتوان به اجرای دستور العمل های که از وزارتخانه مربوطه به آنان ابلاغ میشود اشاره کرد , که متاسفانه گاها دیده میشود در این خصوص کوتاهیهایی صورت میگیرد و آنطور که باید و شاید دستور العملها مد نظر قرار نمیگیرد.
در آخرین این کوتاهیها به دو مساله به اختصار اشاره میکنیم تا ان شالله در صورت رفع این دو مشکل تقدیر و تشکر ذینفعان نیز در پی آن منتشر شود و در صورت عدم پیگیری نیز اسناد و مدارک مربوطه منتشر شود.

 

عدم اجرای دستورالعمل جمع آوری قلیان و  قلیان خانه ها
در تاریخ 22/10/93 طی بخشنامه اعلامی شماره 219872/60 از سوی قائم مقام وزیر مربوطه , که به روسای محترم سازمانهای صنعت , معدن و تجارت سراسر کشور ارسال شده است از آنان خواسته شده نسبت به جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها و قلیان خانه ها اقدام نمایند.
در نامه مذکور تاکید فراوانی در این خصوص صورت گرفته است , اما آنچه در سطح استان و بخصوص سیستان مشاهده میشود اینکه این مراکز همچنان با قدرت به کار خود ادامه میدهند و خانواده های بسیاری نیز دراین خصوص گلایه مند هستند که فرزندانشان اوقات فراغت خود را دور از چشم خانواده دراین مکانها سر میکنند , بنظر میرسد دراین خصوص باید چاره ای اندیشیده شود تا جوانانی که دراین استان در معرض بدترین شرایط و خطرها قرار دارند حداقل از این مساله آنهم بصورت علنی دور شوند و دسترسی بدان را کمی سخت تر کنیم.

 

url

 

 

تخلفات صنفی و عدم برخورد قاطع از سوی اداره صنعت معدن و تجارت

مطلب دوم که متاسفانه از مطلب اول بسیار تاسف آور تر است و نشان میدهد که آنطور که باید و شاید مسئولین نظارتی مربوط به اداره صنعت , معدن و تجارت برکار این عزیزان نظارت نداشته اند ,  اینکه , هیات مدیره یکی از صنوف شهر زابل از مراجعه کنندگانی که متقاضی احداث واحد صنفی بوده اند مبالغی بیشتر از آنچه در قانون مشخص شده است را دریافت  و افراد متقاضی نیز بعلت بی اطلاعی از قانون مبالغ را واریز کرده اند.
و یا حتی بعضا دیده شده که از برخی از افراد حق عضویت سالیانه آنان گاها بیست درصد بیشتر از آنچه باید دریافت شود , دریافت میشده است.
((حق عضویت یکصدهزارتومان , که از برخی بیش از این دریافت شده و حق ورودی نیز پنج برابر آن بوده که از برخی بیش از آن دریافت شده است(تا تاریخ هفدهم دی ماه)))
این مساله مورد اعتراض دو تن از اعضای هیات مدیره آن صنف قرارگرفته و حال موضوع در دست بررسی میباشد.
طبق بررسی بعمل آمده متاسفانه گویا این مساله صحت دارد و از برخی متقاضیان این مبالغ دریافت شده است , رئیس صنعت و معدن تجارت زابل نیز طی نامه ای در پاسخ به شکایت دوتن از اعضای هیات مدیره اعلام کرده که : شکایت آنها درکمیسیون نظارت و احراز تخلفات بررسی و با نظر اعضای کمیسیون عودت مبالغ مازاد واریزی به حساب اتحادیه و تذکر کتبی و درج در پرونده نامبرده منظور گردیده است و در پایان نیز اعلام شده که چنانچه از افراد مبالغ مازاد اخذ شده باشد , پس از مدت پانزده روز به حساب آنان برگشت داده خواهد شد.

اما بنظر میرسد تنبیه در نظر گرفته شده دراین خصوص خیلی پیشگیرانه نمی باشد و بیش از این دراین خصوص باید حساسیت و جدیت صورت گیرد.

 

عزیزان شاغل در اداره صنعت , معدن و تجارت باید بیاد داشته باشند که نقش آنان در جامعه بسیار مهم و حیاتی میباشد و با مهمترین زوایای زندگی افراد در ارتباط میباشد , لذا میطلبد که بیش از اینها نسبت به انجام وظایف خود اهتمام ورزند و بیش از حال جدیت بخرج دهند تا ان شالله دیگر شاهد چنین مسائلی در سطح استان و شهرستان نباشیم.

یادداشت : بازاری

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه