شهرگندمـــ : دانشگاه زابل در اقدامی بسیار عالی اقدام به برگزار مسابقه طراحی سردرب این دانشگاه کرد , افراد مختلف طرحهای به دبیرخانه ارسال و درنهایت طی مراسمی از طرحهای برگزیده و طراحان آن تقدیر بعمل آمد. ابوالفضل حیدری برگزیده این مسابقه در گفتگو با شهرگندمـــ خود را اینچنین معرفی میکند: ، کارشناس ارشد معماری […]

شهرگندمـــ : دانشگاه زابل در اقدامی بسیار عالی اقدام به برگزار مسابقه طراحی سردرب این دانشگاه کرد , افراد مختلف طرحهای به دبیرخانه ارسال و درنهایت طی مراسمی از طرحهای برگزیده و طراحان آن تقدیر بعمل آمد.

1

ابوالفضل حیدری برگزیده این مسابقه در گفتگو با شهرگندمـــ خود را اینچنین معرفی میکند: ، کارشناس ارشد معماری از دانشگاه یزد ، دانشجوی سال آخر دوره ی دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیأت علمی دانشگاه زابل و عضو پایه 3 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان هستم.

34

حیدری در پاسخ به سوالی درخصوص طرح و کسانی که با وی در طراحی آن همکاری داشته اند اینچنین توضیح میدهد : در طراحی این طرح تلاش شده تا از معماری ایرانی اسلامی با تأکید بر معماری بومی و ارزشمند سیستان و در تلفیق با معماری مدرن استفاده شود. از لحاظ فرمی با نمونه های مطرح موجود داخلی قابل مقایسه بوده، می تواند دربردارنده ی هویت و معانی معماری ایرانی اسلامی در مقیاس ملی و جهانی نیز باشد. از آن جا که دانشگاه زابل به عنوان قطب علمی منطقه سیستان مطرح است لذا تلاش شده تا در همین راستا این سردرب نیز به عنوان نماد جامعه دانشگاهی این منطقه در نظر گرفته شود.

عزیزانی که درطرحی آن با بنده همکاری داشته اند , مهندس رضا نوروزی، دانش آموخته رشته معماری مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه یزد و عضو پایه 3 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی هستند که جای دارد از آنان تقدیر و تشکر کنم .
سخن پایانی : ضمن تشکر از دانشگاه زابل به ویژه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اوکاتی در خصوص برگزاری مسابقه طراحی سردرب دانشگاه زابل، معتقدم برگزاری چنین مسابقاتی در منطقه سیستان، چنانچه به مرحله اجرای طرح برسد باعث ارتقای سیمای کالبدی منطقه سیستان خواهد شد.

2

5

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه