شهرگندمــــ : هر شهر دارای تاریخ و شناسنامه خاص بخود میباشد , برخی شهرها که تاریخ و شناسنامه ای ندارد برای خود و شهرشان تاریخ میسازند و اتفاقات کوچک که در طول تاریخ رخ داده را بزرگ جلو میدهند , اما متاسفانه ما در سیستان و بخصوص در زابل بعنوان پیشانی و مرکز سیستان , […]

شهرگندمــــ : هر شهر دارای تاریخ و شناسنامه خاص بخود میباشد , برخی شهرها که تاریخ و شناسنامه ای ندارد برای خود و شهرشان تاریخ میسازند و اتفاقات کوچک که در طول تاریخ رخ داده را بزرگ جلو میدهند , اما متاسفانه ما در سیستان و بخصوص در زابل بعنوان پیشانی و مرکز سیستان , علیرغم داشتن سبقه ای کهن , از این امور غافل و براحتی از کنار این همه تاریخ , تمدن و حماسه عبور کرده ایم.

 

url

در حال حاضر با عنایت به اینکه اولین همایش مربوط به قیام مردمی و انقلابی مردم سیستان در 19 بهمن 1330 در تاریخ 19 بهمن 1993  برگزار خواهد شد , میتوانیم این مهم را مورد توجه قرار دهیم.

در شهر زابل متاسفانه نام خیابان و یا میدانی به این نام نداریم ، از آنجا که کار فرهنگ سازی را ابتدا باید از خود شروع کرد , بنظر میرسد ضرورت دارد ,  تا آن خیابانی که قیام 19 بهمن مردم زابل درآنجا اتفاق افتاده  و یا میدانی که منتهی به آن خیابان می شود و یا یکی از میادین دیگر شهر  , توسط عزیزان شهرداری و شورای اسلامی بعنوان اقدام عملی  مورد توجه قرار گیرد و دراین روز از آن رونمایی شود.

یکی از ضروریات اصلی این نامگذاری را میتوان این دانست که , وقتی مردم به میدانی که نام آن 19 بهمن سیستان باشد  برخورد میکنند   این سئوال ایجاد می شود که علت نامگذاری چیست و به دنبال پرسش آن می روند.

یادداشت : امیر حمزه پیروزرام

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه