غروب روز پنجشنبه در محل تقاطع خیابان بعثت و پرستار زابل یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی به وسیله باتون اقدام به ضرب شتم یکی از رانندگان تاکسی نموده است.

به گزارش گندم خبر و براساس گزارش های مردمی غروب روز پنجشنبه در محل تقاطع خیابان بعثت و پرستار شهرستان زابل یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی به وسیله باتون اقدام به ضرب شتم یکی از رانندگان تاکسی نموده است.

 

اگر این شخص (راننده) اقدام خلاف قانونی نیز از وی سرزده باشد قطعا جریمه آن برخورد فیزیکی نخواهد بود.

 

امید است راننده با مراجعه خویش به مراجع قانونی پیگیر حق خویش گردد.

 

ضمنا کلیپی از این درگیری در اختیار این رسانه می باشد که قطعا به #مراجع_قضایی ارائه خواهد گردید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه