گندم پرس: زیباسازی شهری حلقه مفقوده شهر زابل است. تبلیغات شهری به شکلی بسیار نامناسب چهره این شهر را زشت و عبوس کرده است و مدیریت شهری کمترین نظارت و مدیریت را برای چهره عمومی شهر دارد.   خبرگزاری مهر

خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه