گندمــــ پرس : تقویم زندگی را که ورق می زنـی پر است از فــراز و فــرودهایی که به مـا می آمـوزد و مـا را قـدم به قدم به سمت کسب تجربه پیش می برد.   بی تردید نوع نگـاه و برداشت مــا از تجربیات، سرنوشت مان را رقم خواهد زد و شکست ها و موفقیت […]

گندمــــ پرس : تقویم زندگی را که ورق می زنـی پر است از فــراز و فــرودهایی که به مـا می آمـوزد و مـا را قـدم به قدم به سمت کسب تجربه پیش می برد.

 

بی تردید نوع نگـاه و برداشت مــا از تجربیات، سرنوشت مان را رقم خواهد زد و شکست ها و موفقیت های پیش رو چونان نردبامی به سمت تعالی و پیشرفت رهنمون مان می نماید.

 

عهده دار شدن مسولیت یکی از پلکانی ست که اگر با تعهد،تدبیر و سودای خدمت به خلق همراه شود بر ارزش های انسانی مـا می افزاید.

 

چرا که خدمت بی ادعای به خلق و کوشش در تامین رفاه شهروندان در زمینه های مختلف فرهنگی ،مالی،علمی،آموزشی،ورزشی و … آنگونه که شایسته و بایسته ی ملت است جز عبادت نیست.

 

 

دانشگاه-زابل

 

 

دکـتر اوکاتی ریاست سابق دانشگاه زابل یکی از دانشی مــردان سیستانی ست که در طــول انتصاب خود،کمر همت به خدمت صادقانه و عالمانه ی خلق بست و امــروز که دوران علم داری اش در این سنگــر مقدس به پایان رسیده، گندمــــ پرس به عنـوان عضـوی کـوچک از جـامعـه ی بـزرگ سیستان، بر خود واجب می داند که تلاش هایش را ارج نهاده و با آب و آینه و قرآن به بدرقه ی دغدغه های ارجمند ایشان رود و با گندم ،مهر و آرزوی توفیق به پیشواز دکتر بهلولی که امید آن داریم توانمندیهایشان عرصه ی مهم علم و عمل و محراب متعالی دانش اندوزی ،دانشگاه سیستان را به سمت افتخار آفرینی و هدفمندی و نظم بیش از پیش در نظــام  آموزش عالی سوق دهد.

 

در پایان دعایمان برای روز شمار سیستان خیر روز افزون است و پشت میز نشینی مدیرانی لایق،کارآمد،کار آزموده،مجرب و در خور نام بلند سیستان حماسه و همدلی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه