بیانیه بسیجیان حوزه مقاومت بسیج کربلا شهرستان مرزی هیرمند در محکومیت اقدام ابلهانه ترامپ در سه زبان فارسی , عربی و انگلیسی منتشر شد .

گندم خبر, بیانیه بسیجیان حوزه مقاومت بسیج کربلا شهرستان مرزی هیرمند در محکومیت اقدام ابلهانه ترامپ در سه زبان فارسی , عربی و انگلیسی منتشر شد .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه