شهر گندمـــ : کلیپی که مشاهده می فرمایید توسط یک گندم پرسی از زابل برای ما ارسال شده است ؛ در این کلیپ مشاهده می شود که نیروی  شهرداری زابل به روشـی کاملا نوین و علمی در حال هرس درختان است !!!   سوژه های اطراف خود را بصورت عکس و فیلم برای ما  ارسـال […]

شهر گندمـــ : کلیپی که مشاهده می فرمایید توسط یک گندم پرسی از زابل برای ما ارسال شده است ؛ در این کلیپ مشاهده می شود که نیروی  شهرداری زابل به روشـی کاملا نوین و علمی در حال هرس درختان است !!!

 

سوژه های اطراف خود را بصورت عکس و فیلم برای ما  ارسـال کنید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه