گندمـــ پرس : تصویر زیبای شهرسوخته در شب از دریچه دوربین احمد عباسی تقدیم به شما می گردد.    

گندمـــ پرس : تصویر زیبای شهرسوخته در شب از دریچه دوربین احمد عباسی تقدیم به شما می گردد.

 

احمد عباسی, شهرسوخته , سیستان,

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه