گندمـــ پرس : ناحیه صنعتی نیمروز (ادیمی) که در مساحت چندین هکتاری و در فاصله تقریبا یک کیلومتری مرکز شهرستان های نیمروز و زابل  واقع گردیده و موقعیت بسیار مطلوبی باری سرمایه گذاران محسوب می شود , علیرغم وجود زیرساخت مناسب مانند آب، برق ، اسفالت جاده های داخل شهرک و بلوارکشی سالهاست که به […]

گندمـــ پرس : ناحیه صنعتی نیمروز (ادیمی) که در مساحت چندین هکتاری و در فاصله تقریبا یک کیلومتری مرکز شهرستان های نیمروز و زابل  واقع گردیده و موقعیت بسیار مطلوبی باری سرمایه گذاران محسوب می شود , علیرغم وجود زیرساخت مناسب مانند آب، برق ، اسفالت جاده های داخل شهرک و بلوارکشی سالهاست که به امان خدا رها گردیده و با وجود افراد جویای کار بسیاری که متاسفانه ترک دیار و جلای وطن کرده اند  , از سوی مدیریت شهرکهای استان و اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی به عنوان متولیان امور اقدامی در جهت فعال نمودن این شهرک که باصرف هزینه های فراوان بیت المال تا این مرحله پیشرفت فیزیکی رسیده است , صورت نگرفته است ، جوانان تحصیلکرده بسیاری در این شهرستان و حتی سیستان بزرگ هستندکه حاضرند در صورت حمایت دولت و همکاری متولیان نسبت به ایجاد کارگاه و مرکز تولیدی جهت اشتغال خود و سایر شهروندان اقدام نمایند , ولی مسولین کوچکترین اطلاع رسانی در این خصوص انجام نداده و تابلوی شهرک صنعتی فقط نام شهرک را با خود به یدک می کشد , که حداقل انتظار مردم شهرستان نیمروز از ادارات متولی و فرمانداری اینست که نظر به مشکلات بیکاری و خشکسالیهای مداوم چند ساله تدابیری اندیشیده و راهکار عملی , جهت فعال نمودن و پویایی این شهرک صنعتی که میتواندامید و ماندگاری را بیشتر و اشتغال مولد و همیشگی را موجب شود , صورت گیرد.

گزارش : ابراهیم سارانی

DSC05563

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه