به گزارش گندم خبر و براساس گزارش های ارسالی مردم , شهرداری شهرستان زابل در ساعات اوج شلوغی خیابان ها اقدام به آبیاری می کند.

به گزارش گندم خبر و براساس گزارش های ارسالی مردم , شهرداری شهرستان زابل در ساعات اوج شلوغی خیابان ها اقدام به آبیاری می کند.

 

بنا براین گزارش, آیا بهتر نیست این عمل در شب که خیابان های خلوت است انجام گردد؟.قطعا آبیاری در هوای خنک برای گیاهان نیز مفیدترخواهد بود.

 

امید است جناب شهردار زابل و حوزه های تحت امر وی کمی عاقلانه تر و با برنامه به وظایف خویش عمل نمایند.

شهرداری زابل

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه