خیابان فردوسی شهرستان زابل بعد از تعمیرات شرکت آب و فاضلاب , با ناتوانی شهرداری این شهرستان مواجه است .

گندم خبر, مدتی است خیابان اصلی شهرستان زابل در فاصله دویست متری خیابان هیرمند، دست خوش ناتوانی مدیران اسپیلت نشین شده است و بعد از تعمیرات انجام شده و رفع مشکل چندین ساله این محله توسط اداره آب و فاضلاب این روزها شاهد بی توجهی شهرداری و شورای شهر زابل به این مسئله هستیم .

 

شورای شهر غیر متخصص و شهرداری بدون برنامه در سالهای اخیر ناتوان و درمانده در مدیریت شهری به مسیر خود ادامه داده است و حال با نزدیک شدن به عید باستانی نوروز ۹۷ شاهد وخیم تر شدن فضای شهری می باشیم .

 

دویست متر مانده به خیابان هیرمند از سمت فردوسی بعد از گذشت پنج ماه از خرابی و تعمیرات , شرایط بدی را پشت سر میگذارد و نمیدانیم چرا متولیان امر به این موضوع بی توجه اند .

 

امید است در پایان سال ۹۶ شاهد حداقل تغییراتی در سطح شهرستان زابل باشیم.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه