گزارشهای ارسالی و انتشار یافته در فضای مجازی حکایت از مرگ میلیون ها ماهی در شمال استان سیستان و بلوچستان و تالاب بین المللی هامون دارد.

گندم خبر, گزارشهای ارسالی و انتشار یافته در فضای مجازی حکایت از مرگ میلیون ها ماهی در شمال استان سیستان و بلوچستان و تالاب بین المللی هامون دارد.

 

حکایتی تلخ که هیچ یک از مسئولان استانی و شهرستانی تا به این لحظه نسبت به این فاجعه از خود واکنش نشان نداده اند و این نشان از بی تفاوتی اسپیلت نشینان دارد.

 

با توجه به خبرهای انتشار یافته انتظار می رفت برای جلوگیری از این فاجعه جلسه فوری و بسیج همگانی اتخاد گردد اما حکایت همان بی تفاوتی است.

 

رهاسازی موقت آب از چاه نیمه ها با توجه به حجم آب رهاسازی شده در تالاب بین المللی هامون می تواند یک راه حل برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی باشد.

 

اما محیط زیست در راس این اقدامات گویا تنهاراه سانسور تصاویر را تمرین می کند و هیچ اقدامی از مدیرکل ضعیف این مجموعه در دستور کار قرار نگرفته است.

 

باتوجه به اینکه اکثر این ماهی ها از نوع آمورچه می باشند اما می تواند زنگ خطری باشد برای آقایان مسئول که سرمای اسپیلت را رها و برای جلوگیری از فاجعه های بزرگ بعدی اقدام نمایند.

 

امیدواریم آقایان مدیر راه حل فوری برای این امر بیابند و از این فاجعه و فاجعه های بزرگ بعدی پیشگیری کنند تا شاهد اتفاقات تلخ سالهای گذشته نباشیم.

 

مجتبی نورا

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه