گندمــ پرس : شاید این جمعه بیاید، شاید. این زمین تشنه نماند، شاید.آسمان شاهد این غمکده در شهر نباشد، شاید.شاید این درد نماند در میخانه ما، شاید این آب بیاید در این خانه ما.شاید آن کشتی نوح هم نتواند ببرد غصه ما، شاید این ابر ببارد و کند شاد دل خسته ما.شاید این نور بیاید […]

گندمــ پرس :

شاید این جمعه بیاید، شاید.
این زمین تشنه نماند، شاید.
آسمان شاهد این غمکده در شهر نباشد، شاید.
شاید این درد نماند در میخانه ما،
شاید این آب بیاید در این خانه ما.
شاید آن کشتی نوح هم نتواند ببرد غصه ما،
شاید این ابر ببارد و کند شاد دل خسته ما.
شاید این نور بیاید و کند روز، شب تیره ما،
شاید این رود پر از آب شود و شود پر ز شعف کلبه ما.
شاید این زوزه باد هم نشود، همدم و همسفره ما،
شاید این هجمه خاک هم نشود، هم نفس و هم دم این کلبه ما.
شاید این غصه نماند، شاید.
این همه درد نماند، شاید.
شاید این ماه بیاید و کند شاد شب خسته ما،
شاید این آه نماند و شود آب غم و غصه ما.
شاید این روز بیاید و کند باز، دل غنچه ما،
شاید این چشم بیاید و کند باز دل خفته ما.
شاید این دشت پر از آب شود،
آسمان بهر همین شهر کمی آب شود.
شاید این جمعه بیاید، شاید.
این زمین تشنه نماند، شاید

 

دکتر مهدی دهمرده

20150619_174411

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه