شهرگندمــــ : شانه هایت را بالا بینداز , سخنی با کسانی که بودند و هیچگاه مسولانه برای هامون قدمی برنداشتند , با صدای ساناز شهنوازی تقدیم میگردد به شما گرامیان : کد آهنگ   شانه هایت را بالا بینداز                به رسم همیشه!توهیچ پاک کنی در دست نداشتیبرای محو کردن هامون                از جغرافیای آبهای […]

شهرگندمــــ : شانه هایت را بالا بینداز , سخنی با کسانی که بودند و هیچگاه مسولانه برای هامون قدمی برنداشتند , با صدای ساناز شهنوازی تقدیم میگردد به شما گرامیان :

radio8

Download-Button8


 

شانه هایت را بالا بینداز
               به رسم همیشه!
تو
هیچ پاک کنی در دست نداشتی
برای محو کردن هامون
               از جغرافیای آبهای جهان
                         مقصر
پرندگان مهاجری بودند
که تشنگی را
با منقارهایشان
به نیزار آویختند
مقصر
گز بن پیری ست
که هیچ چشمی را
نشانه نرفته است
به عزم رزم
با اسفندیار خشکسالی
                   مقصر
                    هامون است
          که سیبستان دوشیزه ای را
              به بار ننشانده
                         از باور سوشیانت
            تا معجزه ای ببارد
                برای عطش
              شانه هایت را بالا بینداز
                    به رسم همیشه
                     

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه