شهرگندمـــ : دلنوشته ای خطاب به رستم دستان تقدیم میگردد به شما همراهان : سیستان و هزاران رستم _ دکتر مهدی دهمرده : نمی دانم چرا رستم نیامد در زمان حال، کاش رستم بودی و میدیدی که رستم زاده هایت در زمین پاک و زیبایت چه ها کردند؟ تمام حرمتت را ، . . . […]

شهرگندمـــ : دلنوشته ای خطاب به رستم دستان تقدیم میگردد به شما همراهان :

سیستان و هزاران رستم _ دکتر مهدی دهمرده :

نمی دانم چرا رستم نیامد در زمان حال، کاش رستم بودی و میدیدی که رستم زاده هایت در زمین پاک و زیبایت چه ها کردند؟ تمام حرمتت را ، . . . . . . . .
کاش رستم بودی و میدیدی ، که رستم زاده هایت در کف یک راه ماندند ، که شاید آب بر هامون بیارند و یا شاید کمی از خاک این هامون بکاهند.
نه تنها آب بر هامون نیامد ، نه تنها زندگی بر مردم مظلوم این خطه نیامد ، ولی خوشحال باش رستم ، که داری تو هزاران رستم دستان در این دشت پر از بستان!! بدان رستم که این مردم همیشه یاد تو هستند ، بدان رستم که هامون نیست تنها ، هزاران رستم او را حفظ کردند!!.
اگر بودی تو تنها در زمان آن شه فردوس ، ولی حالا هزاران رستم است و سیستان هست فردوس .
عجب دارم که در عصر قدیم فقط یک رستم و او کرد سیستان را فخر زمین ، همه توران و دیوان در کنارش خرد بودند. بیا رستم بشین و صحبتی با رستمان کن ، بیا رستم بشین و اندکی هم فکر ما کن. بیا رستم بشین آنجا کنار شهر سوخته ، کمی هم آن طرف تر یک نظر بر دشت ها کن ، تمام دشت ها گندم زار نیست ، نه تنها نیست بلکه اکثرا هم شوره زاریست. بیا رستم کنار کوه خواجه ، بزن نعره که شاید درد این مردم بکاهد ، بشین آنجا دوباره یک نگاه کن ، به آن هامون خشک و بی ریا یک دم نگاه کن.
دلت را بهر ما سوی خدا کن ، بگو یا رب من آن رستم همان مرد زمینم همان نیلوفر این سرزمینم. بگو یا رب به عشق و حرمت من یک نظر کن ، دمی بر مردم بی کس نظر کن.
ببین رستم، چشم هایم همیشه بارانیست ، آسمان شبم چقدر ظلمانیست . دردهایم رستم چه قدر طولانیست ، شهر من همیشه طوفانیست. ولی بدان رستم که شهرتم همان سجستانیست ، ببین رستم سیستانم چه قدر ویرانیست ، علتش را میدانی ، چون همیشه بیکاریست ، همیشه بی آبیست ، رستم حرفها همیشه تکراریست. رستم جان به آفتاب بگو چه قدر بی تابی، بر زمین خشکیده چه قدر می تابی؟ بگو رستم کاش آسمانت همیشه ابری بود ، آب بهر این زمین همیشه جاری بود. بگو رستم خدایا بهر این مردم نظر کن، زمان را زندگی را بار دیگر پر رمق کن.
بیا رستم بیا مردانگی را بار دیگر زنده گردان ، بیا با رستمان هم صحبتی کن حرمتت را بار دیگر زنده گردان.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه