گندم پرس: این مکان باستانی که به دوره اشکانی ، ساسانی بر می گردد یکی از ۳ آتشگاه فعال وبزرگ شرق ایران در زمان زرتشت بوده و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.   این مکان منطقه مسکونی زرتشتیان بوده است که نیاز به پژوهش باستان شناسی وسیع دارد.   قلعه کل کنگ که […]

گندم پرس: این مکان باستانی که به دوره اشکانی ، ساسانی بر می گردد یکی از ۳ آتشگاه فعال وبزرگ شرق ایران در زمان زرتشت بوده و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

IMG_20160409_001607

IMG_20160409_001553

 

این مکان منطقه مسکونی زرتشتیان بوده است که نیاز به پژوهش باستان شناسی وسیع دارد.

 

IMG_20160408_214430

قلعه کل کنگ که در روستای کله کنگ قرار گرفته از آثار شاخص شهرستان زهک می باشد که محل سکونت خوانین نارویی در این منطقه بوده و معماری زیبا برگرفته از ویژگیهای بومی وشهری با مصالح چینه ، خشت وگل سکونتگاه خوانین منطقه بوده است .

مرضیه ضفرضامن

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه