سیاست های غلط در مدیریت آب در سال زراعی که گذشت کشاورزان را به آن سوی مرزهای بحران رساند.

سیاست های غلط در مدیریت آب در سال زراعی که گذشت کشاورزان را به آن سوی مرزهای بحران رساند.

 

به گزارش گندم خبر, رها سازی بیش از شصت میلیون مترمکعب آب آن هم بدون هیچ برنامه و آینده نگری باعث شد کشاورزان به مدیران اعتماد و با برداشت وام، قرض و با امید به درآمدی متناسب قدم بردارند.

 

کشاورزان با امید کاشتند به امید رهاسازی آب بعدی و ورود حق آبه هیرمند با تکیه به مدیریت مدیران استانی من جمله آب منطقه ای, اما با گذشت مدت کوتاهی یاس و برشکستی و بحران تمام وجود کشاورزان سیستانی را گرفت.

 

حال با تلاش های صورت گرفته مقرر گردید به کشاورزان غرامت و ضررهای وارده پرداخت گردد .

 

طبق شنیده ها تا این لحظه هیچ نتیجه ای عاید مردم جز افتتاح حساب در بانک کشاورزی نشده است و باید دید ضرر وارد شده توسط ندانم کاری مدیران به مردم چه زمانی پرداخت خواهد شد؟

 

همچنین لازم است با توجه به ناتوانی در پرداخت وام های عشایری, متولیان تدبیری بی اندیشند و پرداخت این وام ها که برای کاشت محصول پرداخت شده است را مورد تدبیر خویش قرار دهند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه