شهرگندمـــ : گمرک زابل با قدمتی صد ساله در سکوتی رسانه ها و مسئولین استانی و محلی سیستان  تعطیل شد. علیرغم اینکه چند ماه از این موضوع میگذرد متاسفانه نه تنها مدیرکل گمرک استان دراین خصوص هیچگونه توضیحی ارائه نکرده اند , بلکه هیچیک از مسئولین محلی سیستان , اعم از فرماندار و نمایندگان نیز […]

شهرگندمـــ : گمرک زابل با قدمتی صد ساله در سکوتی رسانه ها و مسئولین استانی و محلی سیستان  تعطیل شد.

علیرغم اینکه چند ماه از این موضوع میگذرد متاسفانه نه تنها مدیرکل گمرک استان دراین خصوص هیچگونه توضیحی ارائه نکرده اند , بلکه هیچیک از مسئولین محلی سیستان , اعم از فرماندار و نمایندگان نیز دراین خصوص اظهار نظر و پیگیری رسمی نداشته اند.

DSC05516-Recovered

هیچ مشخص نیست از رسیدگی به همچین اموری چه امر واجبتری وجود دارد  که نمایندگان سیستان درمجلس شورای اسلامی بدان گرفتار شده اند که از چنین کارهای غافل میشوند و عملکردی دراین خصوص ندارند.

 دو نماینده فعلی سیستان که ید طولایی در تذکر دادن به وزرای مختلف دارند جای داشت که این مساله نیز مورد  توجه آنها قرار گیرد و با طرح یک سوال وزیر مربوطه به مجلس فراخوانده شود تا شاید راه حلی برای جلوگیری ازتعطیلی کلی آن بیابند.

درست است که  زابل امروزه مرزی با کشور افغانستان ندارد ,اما شهرهای مثل هامون , زهک و نیمروز دارای مرز میباشند و میتوان تا زمان شروع بکار گمرکات ان شهرستانها از همین ساختمان استفاده کرد و اگر این امر هم امکان پذیر نیست حداقل با هماهنگی مسئولین ذیربط تغییر کاربری دراین ساختمان را شاهد باشیم .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه