گندمـــ پرس : رسیدگی به سؤال حلیمه عالی نماینده مردم سیستان درمجلس شورای اسلامی از وزیر  دادگستری روز سه شنبه در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی میشود (خانه ملت) درخصوص سوال اطلاعات بیشتری منتشر نشده است

گندمـــ پرس : رسیدگی به سؤال حلیمه عالی نماینده مردم سیستان درمجلس شورای اسلامی از وزیر  دادگستری روز سه شنبه در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی میشود (خانه ملت)

درخصوص سوال اطلاعات بیشتری منتشر نشده است

حلیمه عالی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه