گــنــدمــ پـرس: امروز روز مجلس است و چشمان سیستان طرحی را دنبال میکند که دیر زمانی است وعده ی روزگار خوب را به مردم داده است.     طرحی که گوشه تا گوشه ی سیستان برای تصویب آن دست به دعا ایستاده اند؛کودکان سیستانی دلشان آبادی سیستان را می خواهد ؛جوانان سیستان نگران آینده ای هستند […]

گــنــدمــ پـرس: امروز روز مجلس است و چشمان سیستان طرحی را دنبال میکند که دیر زمانی است وعده ی روزگار خوب را به مردم داده است.
 
54
 
طرحی که گوشه تا گوشه ی سیستان برای تصویب آن دست به دعا ایستاده اند؛کودکان سیستانی دلشان آبادی سیستان را می خواهد ؛جوانان سیستان نگران آینده ای هستند که قرار است برایشان رقم بخورد و حکم تعیین سرنوشت برایشان دارد.پدران و مادران سیستان نفس به نفس نذر می کنند تا شاید هر آنچه که به پیشرفت سیستان کمک می کند اجابت شود.
این روزها سیستان چشم و گوش شده است و منتظر پیکی است که از سوی مجلس ارمغان زندگی دوباره سیستان را بدهد.
داستان زندگی سیستان این روزها به حساسترین نقطه ی ممکن رسیده است و مردم امیدوارند پایان این داستان زیبایی و آبادانی سیستان باشد 
در امتداد جاده ای سیستان به مجلس اندیشه های و تلاش مسوولین در حمایت از این طرح می تواند کارساز باشد  چرا که منطقه  آزاد سیستان فرصتی طلایی برای بازگشت دوباره ی امید به منطقه است.اینک بیشتر از هر زمان دیگری کلمه ی مجلس برای مردم سیستان از رویدادی خبر میدهد که با اجرا شدنش انگیزه ها دو چندان می شود.مردم سیستان در روز مجلس نگاهشان را دخیل آسمان میکنند؛چرا که آسمان پاک و آبی سیستان به یقین جواب دلهای مردم رنج کشیده را می دهد؛فعالیت نمایندگان مجلس هم میتواند نگرانی مردم را کاهش دهد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه