گندمــ پرس : سیمان سیستان به نام و با امتیازات خاصی که از سوی مقامات بلند پایه کشوری و بخصوص مقام معظم رهبری برای سیستان دیده شده است دایر و متاسفانه امروزه سیستان از این کارخانه هیچ ثمری ندارد. متاسفانه نه تنها سودی عاید سیستان و سیستانی نمیشود بلکه وقتی از نبود کارخانجات در سیستان […]

گندمــ پرس : سیمان سیستان به نام و با امتیازات خاصی که از سوی مقامات بلند پایه کشوری و بخصوص مقام معظم رهبری برای سیستان دیده شده است دایر و متاسفانه امروزه سیستان از این کارخانه هیچ ثمری ندارد.

url21

متاسفانه نه تنها سودی عاید سیستان و سیستانی نمیشود بلکه وقتی از نبود کارخانجات در سیستان نیز سخن به میان می آید همگان حضور کارخانه سیمان سیستان را یادآوری میکنند و غافل ازاین هستند که این کارخانه تنها به نام سیستان دایر و عایدات آن نصیب دیگران شده است.

یکی از دیگر مسائلی که حول کارخانه سیمان سیستان همواره درمحافل عمومی و خصوصی سیستان مورد بحث بوده است , موضوع عوارضیست که از این کارخانه دریافت میشود , و سوالی که همگان درذهن دارند این است که این عوارض کجا هزینه میشود.

 

150 میلیارد ریال عوارض دریافتی از کارخانه سیمان سیستان

به گزراش گندمــــ پرس , احسانفر مدیرعامل کارخانه سیمان سیستان درگفتگو با ایسنا مبلغ دریافتی عوارض از سیمان سیستان در سال جاری را سالیانه 15 میلیارد تومان اعلام میکند.

اگر نگاهی به بودجه های شهرداریهای سطح سیستان بیاندازیم , متوجه خواهیم شد که این مبلغ میتواند نجات بخش باشد و اغلب مشکلات پیش روی شهرداران و شهروندان سیستانی را حل نماید , اما متاسفانه از این مبلغ هیچ عاید سیستان نمیشود و تا کنون هم بطور رسمی از سوی مقامات رسمی دولتی اعلام نشده است که این مبلغ کجا هزینه میشود.

متاسفانه بی برنامه گی و عدم استراتژی جهت حل این مشکل درتمامی مسئولین دیده میشود و آنطور که از شواهد امر پیداست هیچ تلاشی هم جهت بازگشت این سرمایه به سیستان صورت نمی گیرد و دوستان مواضعی انفعالی دارند که میطلبد مردم سیستان دراین خصوص

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه