مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: ۱۱۷ نفر بعد از طی مراحل آزمون , مصاحبه و گزینش در شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستان های تابعه حوزه علوم پزشکی زابل مشغول به کار خواهند شد .

حمید رضا بزی در گفتگو با گندم خبر اظهار داشت: استخدامی پیمانی مورخ ۹۶/۱۰/۱ توسط سازمان سنجش برگزار می شود که در این آزمون نهایتا پس از طی مراحل آزمون، مصاحبه و گزینش تعداد ۱۱۷ نفر در رسته های بهداشتی درمانی ، اداری و فنی مهندسی در شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل مشغول به کار خواهند شد .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه