گندمـــ پرس : با تشکر از جناب اقای امیر حمزه پیروزرام  , سلامی بهاری تقدیم به شما عزیزان و همراهان میگردد. سلامی بهاری به سرزمین خشکی بر آن جاری *** تقدیمی از امیرحمزه پیروزرام ای به سیستان سرزمین ماسه ها سلامای به سیستان سرزمین حماسه ها سلامای به سیستان سرزمین بادهای 120 روزه سلامای به […]

گندمـــ پرس : با تشکر از جناب اقای امیر حمزه پیروزرام  , سلامی بهاری تقدیم به شما عزیزان و همراهان میگردد.

سلامی بهاری به سرزمین خشکی بر آن جاری *** تقدیمی از امیرحمزه پیروزرام
ای به سیستان سرزمین ماسه ها سلام
ای به سیستان سرزمین حماسه ها سلام
ای به سیستان سرزمین بادهای 120 روزه سلام
ای به سیستان سرزمین ولایت مداران سلام
ای به سیستان تنگه احد ایران سلام
ای به سیستان مهد تمدن باستانی ایران سلام
ای به سیستان سرزمین رستم دستان سلام
ای به سیستان سرزمین شهیدان نامدار سلام
ای به سیستان زادگاه شهیدان عالی ومیرحسینی سلام
ای به سیستان سرزمین حبیب دلها ( سردار لگزائی) سلام
ای به سیستان سرزمین شهیدان مظلوم ترور سلام
ای به سیستان مهد شهیدان تاسوکی سلام
ای به سیستان سرزمین طلاب آزاده ، پیغان و لگزائی سلام
ای به سیستان سرزمین ، مادران شهیدان مظلوم سلام
ای به سیستان خیل جانبا زان سلام
ای به سیستان مردان خوش آوازه سلام
ای به سیستان شیر زنان پاک باخته سلام
ای به سیستان کانون گرم خانواده سلام
ای به سیستان ملک فراموش گشته سلام
ای به سیستان هامون خشکیده سلام
ای به سیستان دریای بی آب و ماهی سلام
ای به سیستان تهی از جشن گندم سلام
ای به سیستان تهی از رونق و کسب و کار سلام
ای به سیستان کشاورزان بی کشت و زرع سلام
ای به سیستان مردمان بی ادعا سلام
ای به سیستان مظلومان محاصره در شن های روان سلام
ای به سیستان شهری و روستائی سلام
ای به سیستان همه زحمتکشان و دلسوختگان سلام
ای به سیستان عالمان سیاست ، ادب و عرفان سلام
ای به سیستان اصحاب قلم و رسانه سلام
ای به سیستان تاریخ نامدار ایران زمین سلام
سلامی گرم ، به گرمای سخت کوشی تان
حق بود یارتان ، الله نگهدار تان

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه