شهر گندمـــ : پس از انتشـار مثنوی زیبای وصیت نامه رستم که توسط استاد وحید کیخا سروده شده بود , تماس های فـراوانی از اقصی نقاط کشور داشتیم که از این مثنوی زیبا و انتشار آن ابراز خشنودی می کردند و تقاضا داشتند که از شاعر آن تقدیر صورت گیرد ؛ به همین جهت تصمیم همکاران […]

شهر گندمـــ : پس از انتشـار مثنوی زیبای وصیت نامه رستم که توسط استاد وحید کیخا سروده شده بود , تماس های فـراوانی از اقصی نقاط کشور داشتیم که از این مثنوی زیبا و انتشار آن ابراز خشنودی می کردند و تقاضا داشتند که از شاعر آن تقدیر صورت گیرد ؛ به همین جهت تصمیم همکاران بر این قرار گرفت تا برنامه سرزده سوم به دیدار و قدردانی سرزده از استاد وحید کیخا در نظر گــرفته شـود .

به همین منظور چند روز قبل به اتفاق همکــاران گندمـــ پرسی بصورت سرزده درمحل کــار ایشان حاضر و ساعتی پای صحبت هـای دلنشین ایشـان نشستیم ؛ لازم بذکر اسـت در پایان این دیدار سری هم به آموزش دانشگاه زابل زدیم که محیطی بسیار خوب و شاد برای کارکنان و دانشجویان طراحی شده بود , کـلیپ آن بازدید نیز بزودی منتشـر خـواهـد شد . Download-Button8

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه