گندم پرس :  اوشیدا: دزدی احشام این روزها با وجود بدی آب و هوا در برخی از روستاهای سیستان امان دامداران را ربوده است. دامداران و کشاورزان سیستانی با توجه به خشکسالی های اخیر در این منطقه در حالی با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند که عده ای سارق دست به سرقت […]

گندم پرس :  اوشیدا: دزدی احشام این روزها با وجود بدی آب و هوا در برخی از روستاهای سیستان امان دامداران را ربوده است.

دامداران و کشاورزان سیستانی با توجه به خشکسالی های اخیر در این منطقه در حالی با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند که عده ای سارق دست به سرقت احشام این دامداران سخت کوش می زنند.

احشام تنها اندک سرمایه کشاورزان و دامداران در روستا های تابعه شهرستان هیرمند می باشد که حتی در روز روشن و با توجه به شدت طوفان از دست سارقان در امان نیستند و تنها سرمایه زندگی و معیشت آنها به سرقت می رود.

در روز گذشته تعداد بیست راس گوسفند از روستاهای تابعه شهرستان هیرمند به سرقت رفته است.

سارقان با بستن دست و پای پیرمرد کشاورز و انداختن وی به زیر پل با یک دستگاه تویوتا گوسفندان در حال چرای این کشاورز زحمت کش را به سرقت می برند.

دامداران و کشاورزان از مظلوم ترین اقشار و مردمی هستند که برخی از آنها همه دست رنج عمرشان همین چند گوسفند می باشد که متاسفانه کل سرمایه زندگی خود را پس از باز کردن دست و پای بسته خود توسط سارقان، بر باد رفته می بینند .

 51

 

غلامعلی یکی از دامداران با غیرت سیستانی اهل شهرستان هیرمند است که از ربودن تعدادی از دام هایش توسط سارقین اظهار نگرانی می کند و می گوید: دزدهای از خدا بی خبر همینکه طوفان شدید می شود از فرصت استفاده می کنند و به گله های دام در حال چرای حمله می کنند.

این دامدار سیستانی افزود: سرمایه و کار دیگری غیر از چوپانی و پرورش تعدادی گوسفند ندارم و همین هم نصیب دزدها می شود.

وی گفت: از مسئولین می خواهم نسبت به گرفتاریها و مشکلات ما رسیدگی کنند ،حداقل دام های ما را بیمه کنند تا در چنین مواقعی که مال و دام های ما را سارقان می دزدند،سرمایه ای برای امرار معاش داشته باشیم.

این شهروند هیرمندی بیان کرد: دام های چندین کشاورز و دامدار دیگر هم در همین حوالی به سرقت رفته است و ما عملا نتوانستیم اقدامی انجام دهیم.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه