سردرگمی در دانشگاه علوم پزشکی زابل باعث شده است بخش داخلی اورژانس تعطیل گردد و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد بوجود بیاید.

سردرگمی در دانشگاه علوم پزشکی زابل باعث شده است بخش داخلی اورژانس تعطیل گردد و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد بوجود بیاید.

 

به گزارش گندم خبر و بنا بر درد دل ارسالی, یکی از شهروندان اظهار داشت: میخواستم یک موضوع را اعلام کنم،تا همه بدانند مسئولین چکار می کنند.

 

وی بیان کرد: قسمت داخلی اورژانس شهر زابل را تعطیل کرده اند و جایی برای آن در نظر نگرفته اند.

 

وی افزود: خود اورژانس هم به دستور دکتر مریض را دیگر بستری نمی کند، با اینکه وظیفه آنهاست.

 

وی در پایان گفت: به خاطر تعطیل شدن قسمت داخلی همه دکترها اعتراض کرده اما کسی جوابگو نیست , اگر کسی مریض شود باید بمیرد چون بیمارستان امیرالمومنین(ع) هم میگوید تخت نداریم و چند روز بعد بیایید.

 

امید است دوستان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل پاسخی قانع کننده برای این دغدغه ارسالی مردم که شاید سوال اکثر شماست داشته باشند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه