گندم پرس: سلام، روزهای اولی که نام شما بر سرزبانها افتاد به عنوان مدیر کل غیر بومی، این امیدواری در ذهن ما سیستانیها بوجود آمد که یکی از نخبگان محیط زیست،جایگزین مدیر بومی و کارآمد استان شده است ولی این امید مردم رنج کشیده و طوفان زده سیستان خیلی زود به ناامیدی تبدیل گشت خصوصا در اظهار […]

گندم پرس: سلام، روزهای اولی که نام شما بر سرزبانها افتاد به عنوان مدیر کل غیر بومی، این امیدواری در ذهن ما سیستانیها بوجود آمد که یکی از نخبگان محیط زیست،جایگزین مدیر بومی و کارآمد استان شده است ولی این امید مردم رنج کشیده و طوفان زده سیستان خیلی زود به ناامیدی تبدیل گشت خصوصا در اظهار نظر جنجالی و دروغین که اعلام کردید دریاچه هامون پرآب گشته با استفاده از دوربین های بسیار و فیلمبرداری از گودالهای آبگیری شده ی کوچک، تلاش نمودید این دروغ را اثبات کنید.
اقای مدیر
با گذشت مدتها از آن اظهار نظر بار دیگر نام شما بر سرزبانها افتاد که در حرکتی زشت وناپسند اقدام به کتک کاری با همکار خود، آنهم همکاری که از دستگاه دیگری مهمانتان و در مجموعه شما مشغول به کار بود و از جثه کوچکی برخوردار بود، نمودید.

فکر کرده اید که این اعمال آثار بدی در پی نخواهد داشت و تعجب مان ازین است که چطور طی مسیر دو هزارکیلومتری از لرستان به زاهدان فرصت فکر کردن،آرام شدن و منصرف شدن از تصمیم زشتتان را نداشتید که پیامبر اسلام می فرماید: در مواقع عصبانیت صبر پیشه کنید و صلوات بفرستید تا خشم تان فروکش کند،یعنی در ۲۰ ساعت راه وقت نداشتید با فرستادن صلواتی بر افکار نادرستتان غلبه کنید یا شاید اصلا پیروی از اخلاق دینی در منش تان نیست.
ادعای خدمت ،منش خدمت می خواهد که عملکرد چندساله تان خلاف آنرا ثابت کرده،گویا محیط زیست برایتان در درجه ی چندم اهمیت قرار دارد و مهمتر از آن بهره برداری بی رویه از امکاناتی ست که در اختیار دارید.
آیا بعد از این اعمال زشت روی برگشت بین مردمی که به آنها توهین کرده اید، دارید؟
امیدوارم قبل از پیش آمدن رخدادهای غیر قابل پیش بینی، خودتان این استان را ترک کنید و درخواستمان از متولیان این است که فردی جایگزین تان شود که ادب، منش واخلاق اصیل ایرانی داشته باشد البته متوجه هستیم پشتتان گرم است اما ما سیستانیها کوتاه بیا نیستیم.
در اخر طرف صحبتم منتخبین مردم سیستان درمجلس و بویژه دکتر شهریاری هستند که خواستاریم در این مورد دخالت کنند و با جنابعالی برخوردی مناسب انجام دهند تا دیگر شاهد نباشیم که کسی جرات کند به سیستان و سیستانی توهین کند درغیر اینصورت برای سیستانیهای تاریخ ساز ننگی فراموش نشدنی باقی خواهد ماند.

رضا نورا سیستانی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه