گندم خبر, این روزها اگر پای درد دل ماشین داران در شهر زابل بنشینیم همه بطور مشترک یکی از ایرادات اساسی و گریبانگیر وسیله نقلیه خویش را خرابی متعدد جلوبندی ماشین عنوان کرده و علت را خرابی خیابان های زابل بازگو می کنند.

گندم خبر, این روزها اگر پای درد دل ماشین داران در شهر زابل بنشینیم همه بطور مشترک یکی از ایرادات اساسی و گریبانگیر وسیله نقلیه خویش را خرابی متعدد جلوبندی ماشین عنوان کرده و علت را خرابی خیابان های زابل بازگو می کنند.

 

زابل شهری پر از چاله که با وجود سپری کردن روزهای طلایی درآمدیش باز هم از لحاظ اوضاع شهری دچار پسرفت شده است و وجدان کاری حلقه مفقوده مدیریت در این مجموعه است.

 

بعد از آخرین بارندگی در شهرستان زابل وضعیت خیابان ها بحرانی تر از قبل شد و آمار چاله ها به شدت افزایش یافت که در این بین تنها تعدادی از خیابان ها که سالها قبل با اصول حرفه ای آسفالت شده بود دچار آسیب نشد.

 

روابط عمومی شهرداری زابل در پاسخ به پیگیری خبرنگار ما در خصوص مشکل چاله ها و وضعیت آسفالت از بالا بودن هزینه ها و نیاز به اعتبار هنگفت از سوی دولت جهت آسفالت گفت و عنوان نمود: شهرداری بضاعت مالی برای خرید قیر جهت آسفالت یکدست کل معابر را ندارد لذا اقدام به ترمیم آسفالت یا لکه گیری مینماید.

 

وی در ادامه از خرابی کارخانه آسفالت گفت : از آنجاییکه دو قطعه از قطعات کارخانه آسفالت معیوب بوده درخواست خرید از تهران گردیده است که بمحض راه اندازی کارخانه آسفالت، کل معابر لکه گیری میگردد.

 

در این بین با توجه به خرابی کارخانه آسفالت و نداشتن پول توصیه میشود شهرک جلوبندی سازان در شمال استان و در شهر زابل ساخته شود.

 

امید است در مجموعه شهرداری وجدان کاری جایگاه خود را پیدا کند تا کمی مدیران بتوانند اوضاع را مدیریت کنند.

 

مجتبی نورا

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه