آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارگان های فرهنگی که که باید الگوی رفتاری برای دیگر ارگان ها و کلاس درسی برای مردم باشد در اقدامی وسایل منزل یک خانواده سیستانی را به بیرون از خانه ریخت.

آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارگان های فرهنگی که که باید الگوی رفتاری برای دیگر ارگان ها و کلاس درسی برای مردم باشد در اقدامی وسایل منزل یک خانواده سیستانی را به بیرون از خانه ریخت.

 

یکی از شهروندان در گفت و گو باخبرنگار ما در این رابطه می گوید: قطعه زمینی را پدرمان در گذشته وقف کرده بود و باقی آن در ۲۴ سال قبل به فروش رسید.

 

این شهروند بنجاری ادامه می دهد: اکنون در قسمت فروخته شده پسرش برای خویش منزلی ساخته است.

 

وی عنوان کرد: اکنون آموزش و پرورش مدعی کل زمین پدریمان اعم از فروخته و وقف شده گردیده است.

 

ضمنا وی خاطر نشان کرد: واقف زمین را برای احداث مدرسه اهدا نموده در صورنی که آموزش و پرورش اقدام به ساخت منزل ساختمانی کرده که خود از نظر شرعی نیز اشکال دارد و مورد اعتراض وراث وقف کننده قرار گرفته است.

 

امید است آموزش و پرورش پاسخی برای این حرکت ارائه نماید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه