گندم پرس : مشکلات کوچک سیستان چنان در سایه مشکلات بزرگ محو و ناپدید شده است که گاهی نه تنها دیده نمی شود بلکه مورد فراموشی قرار می گیرد . اینجاست که رسانه ها بعنوان چشم بینا،مشکلات دریافتی مردم را پیگیری کرده و بااینکه می دانند و می بینند که جز در مواردی معدود، احساس […]

گندم پرس : مشکلات کوچک سیستان چنان در سایه مشکلات بزرگ محو و ناپدید شده است که گاهی نه تنها دیده نمی شود بلکه مورد فراموشی قرار می گیرد .

اینجاست که رسانه ها بعنوان چشم بینا،مشکلات دریافتی مردم را پیگیری کرده و بااینکه می دانند و می بینند که جز در مواردی معدود، احساس وظیفه شناسی وهمدردی با مردم، از وجود نازنین مسولین ارجمند،رخت بربسته است و از کنار مشکلات ریز و درشت به آسودگی می گذرند باز هم دست و دل از تلاش بر نداشته و با یاد آوری مسایل موجود، این مشکلات را گوش زد نموده تا شاید مرهمی برای زخمهای پینه خورده این شهر، پیدا شود.

 

مشکلات امروزه ی شهرستان زابل شاهدی عینی بر مدیریت ضعیف شهری ست و فرمانداری شهرستان نیز بعنوان مجموعه نظارتی چشم خود را بر بی تدبیری مدیران بسته است و در این بین مانند همیشه تنها کسانی که آسیب می بینند مردم هستند.

مقصر اصلی کیست:مردم، شهرداری و یا اداره برق شهرستان؟؟!

در یکی از همین روزهای نه چندان سرد زمستانی با صحنه ی بسیار  جالبی مواجه شدیم:
در یکی از خیابانهای منتهی به پارک یعقوب لیث، تیر برقی در زمین شخصی یکی از اهالی محل روییده بود!!!!
می گوییم روییده بود چون واقعا نمی شود جز این جور دیگری فکر کرد !!!!و مثلا تصور کرد این تیر برق را ارگان مسول بدون دریافت مجوز از صاحب ملک در آنجا ،جانمایی و نصب کرده است!

IMG_20160307_142958

  و باز بر فرض محال اگر این تیر برق خودرو نباشد !!! نمی دانیم مقصر اصلی چه کسی ست؟ مردم، شهرداری و یا اداره برق ؟
یا عدم نظارت درست فرمانداری شهرستان بر ادارات زیر مجموعه خود؟
و البته این امکان هم وجود دارد که تیر برق قصه،قبل از حصار کشی صاحب ملک در آنجا نصب شده باشد که در این صورت تقصیرها بر گردن  شهرداری ست، چرا که در سایه عدم نظارت شهرداری صاحب ملک در فضایی غیر قانونی، دیوار کشی نموده است.

IMG_20160307_143117

و شاید نظارت ضعیف فرمانداری بر مدیران زیر مجموعه که باعث می شود به مدیران اجازه دهند بدون در نظر گرفتن حق و حقوق سایر شهروندان ، قوانین و مقررات را زیر پا نهاده و با ساخت و حصار کشی غیر قانونی در اطراف زمین خود ضمن تصاحب فضای شهری باعث بروز مشکلات برای سایر مردم شوند.

ساخت و ساز غیر قانونی بدون گرفتن مجوز از دستگاههای مربوطه یکی از مشکلاتی است که تمامی ادارات اجرایی در منطقه از آن رنج می برند و این خود در سایه عدم نظارت صحیح و قانونی برخی دستگاهها رخ می دهد و باید گفت در اینگونه موارد نه تنها صاحب ملک، بلکه مدیریت ضعیف بی تاثیر نبوده است.

با توجه به وجود مشکلات ریز و درشت و وضعیت قرمز (بحرانی) منطقه،شایسته است دستگاه نظارتی فرمانداری  نظارات خود را بر عملکرد مدیران افزایش دهد تا دیگر شاهد چنین تخلفاتی از سوی برخی ادارات و اشخاص نباشیم.
  

    “به امید سیستانی آباد”

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه