گندمـــ پرس : ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است ، و ماندگار شدن برای یک عمر ؛ سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار …  معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است.    

گندمـــ پرس : ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است ، و ماندگار شدن برای یک عمر ؛

سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار …

 معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است.

 

mol2

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه