گندم پرس:پس از درج مطلبی در رسانه های منطقه سیستان مبنی برمحکومیت آقای دهمرده مدیرمسول سابق سایت گندم پرس به یکسال حبس تعزیری و دوسال ممنوعیت ازکاررسانه ای جمعی از رسانه های منطقه سیستان،در جهت حمایت از اصحاب قلم و رسانه و جوان مطالبه گری که نیت خدمت وکمک به منطقه را داشته، به سراغ […]

گندم پرس:پس از درج مطلبی در رسانه های منطقه سیستان مبنی برمحکومیت آقای دهمرده مدیرمسول سابق سایت گندم پرس به یکسال حبس تعزیری و دوسال ممنوعیت ازکاررسانه ای جمعی از رسانه های منطقه سیستان،در جهت حمایت از اصحاب قلم و رسانه و جوان مطالبه گری که نیت خدمت وکمک به منطقه را داشته، به سراغ مهندس فرقانی رییس اداره منابع طبیعی زابل وخانم دکترعالی نماینده ی مردم شریف سیستان در مجلس شورای اسلامی رفته وخواستار حل مشکل شدیم.
 
در محضر ایشان توضیحاتی مبنی براینکه مطلب فوق جای برخوردخصمانه نداشته وشکایت شما جامعه رسانه ای رانگران کرده است عنوان شد که پاسخ این عزیزان بدین شرح به اطلاع مخاطبان می رسد: 
 
بنده پس از درج مطلب اولیه جوان متخصص در راستای پاسخگویی، جوابیه ای ارایه دادم و جناب دهمرده مطلب دیگری درپاسخ بنده منتشر نمودند و در ادامه راه مطلبی دیگر تحت عنوان جوابیه نیشگــون به نامه محبت آمیز رییس اداره منابع طبیعی به گندم پرس منتشر و برخی مطالب که بی انصافانه درج شده بود و از طریق جوابیه با مستندات رد نموده بودیم مجددا تاکید و تکرار شد. 
 
با اینحال و با وجود اصرار ایشان بر انتشار عمومی آنچه صحت نداشت، بنده قبل ازشکایت وحتی بعداز شکایت چندین مرتبه  از طریق برادرشان و دیگران،خواستار بررسی موضوع و برگزاری نشست جهت حل مشکل ومطرح کردن واقعیات بودم تا سوتفاهمی باقی نماند.
 
اما دوست عزیزمان جناب دهمرده که گویا هدف دیگری را دنبال می نمودند، خواستار همین اتفاق و پیگیری قانونی بودند،که ما نیز به ناچار،برای روشن شدن حقیقت امر و اثبات حقانیت در اجرای وظیفه ای که در قبال مردم داشتیم و باید درست انجام می شد، خواسته و راهی را که ایشان پیش پایمان نهادند، علیرغم میل باطنی، دنبال نمودیم .
 
در واقع عدم همراهی برادر رسانه ای مان که منطقا، باید دنبال روشن شدن حقایق می بودند تا در قلم و کلامشان که مخاطبش مردم و جامعه هستند،حقی از کسی ضایع نشود ،باعث کشانده شدن ماجرا بدینجا شد.
 
حال هم اعلام می کنم؛ بنده حاضرهستم درجمع همه شماعزیزان رسانه، درجلسه ای، مباحث مطرح شده رابررسی وطبق آیین مردم داری سیستان حل وفصل نمایم.
 
البته ازدوستانی که در درج موضوع محکومیت آقای دهمرده ، یکطرفه به قاضی رفته و بدون پرداختن به وقایع امر،دست به قلم برده اند،گلایه مندم .
و امیدوارم خداوند به همه شما توفیق دهد تا به رسالت درست و بدون حاشیه وحقانیت خبری خود بپردازید و از سنگری که با اعتماد نظام و مطبوعات اسلامی در آن قرار گرفته اید،در جهت سازندگی بهره بجویید و نه تخریب و سازش

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه