جهت حل مشکل کم آبی عشایر و دامداران حاشیه دریاچه هامون و کوه خواجه میزان سه میلیون لیتر آب رها سازی گردید.  معصومه پرندوار درگفتگو با گندمـ پرس ضمن بیان این مطلب گفت : با توجه به شرایط بحرانی اُفت فشار آب که علت عمده آن استفاده دامداران و عشایر برای احشام است و از […]

_______20140111_1646593349 جهت حل مشکل کم آبی عشایر و دامداران حاشیه دریاچه هامون و کوه خواجه میزان سه میلیون لیتر آب رها سازی گردید.

 معصومه پرندوار درگفتگو با گندمـ پرس ضمن بیان این مطلب گفت : با توجه به شرایط بحرانی اُفت فشار آب که علت عمده آن استفاده دامداران و عشایر برای احشام است و از طرفی بیشترین عشایر نیز در این شهرستان اسکان دارند، مقدار 3 میلیون متر مکعب برای عشایر و دامداران کوه خواجه رهاسازی شده است.

فرماندار هامون افزود: این میزان آب رهاسازی شده، کمک بسیاری خوبی به قشر عشایر و دامداران کرد و از مقدار افت فشار آب در منطقه به ویژه شهر علی‌اکبر نیز کاسته شده است.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه