گندمــــ پرس : معــاون مدیر کل و رییس اداره راه و شهرسازی زابل اعلام نمود: 1500مترمربع زمین از پلاک 990 شهرستان زابل رفـع تصرف گــردید.       به گــزارش گندمــــ پرس به نقل از روابط عمومی اداره کـل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عـلی عـالــی افزود: این ملک به پلاک 990 فرعی از […]

گندمــــ پرس : معــاون مدیر کل و رییس اداره راه و شهرسازی زابل اعلام نمود: 1500مترمربع زمین از پلاک 990 شهرستان زابل رفـع تصرف گــردید.

 

رفع تصرف ملک پلاک ۹۹۰ به میزان ۱۵۰۰ متر مربع در زابل 

 

به گــزارش گندمــــ پرس به نقل از روابط عمومی اداره کـل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عـلی عـالــی افزود: این ملک به پلاک 990 فرعی از 1150فرعی از 1469 فرعی از یک اصلی  در بلوار کــارگر زابل قــرار دارد و در مالکیت ســازمان ملی زمین و مسکن می باشد کــته بیش از  5 سال از تصرف آن گـــذشته بود که باپیگیری های صــورت گرفته و به دستور مقامات قضایی در تاریخ 94/06/07  رفـع تصـرف و آثـار تصــرف تخریب گردید.

 

وی تصریح کــرد : این اداره همچنان با جدیت تمام در مقابل تصرف های انجـام شده و سـاخت و سـاز های غیر مجـاز برخورد قــانونی به عمـل خواهـــد آورد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه