گندمــ پرس :رشد اجتماعی یکی از ابعاد اساسی جامعه می باشد که با مولفه هایی از جمله رضایت ، امنیت ، مشارکت ، نظم و مسئولیت همراه است و پرداختن به این مولفه ها می تواند به سرمایه اجتماعی منتهی شود و در کنار سرمایه های طبیعی تضمین کننده رشد انسانها و متعاقب آن رشد […]

گندمــ پرس :رشد اجتماعی یکی از ابعاد اساسی جامعه می باشد که با مولفه هایی از جمله رضایت ، امنیت ، مشارکت ، نظم و مسئولیت همراه است و پرداختن به این مولفه ها می تواند به سرمایه اجتماعی منتهی شود و در کنار سرمایه های طبیعی تضمین کننده رشد انسانها و متعاقب آن رشد جامعه باشد.
اساساً اجرای هر طرح کلان بدون آمادگی و عدم پذیرش آن توسط نیروی انسانی و جامعه هدف آن محکوم به شکست است البته شکست نه به معنی از کار افتادن بلکه به معنی نرسیدن به اهداف چشم انداز خواهد بود.
انسان موجودی چند بعدی است و مرکب از روح و جسم و تکامل انسان در گرو رشد متوازن و همه جانبه همه ابعاد وجودی اوست ، اما به نظر میرسد اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق خانواده مغفول مانده و می طلبد کلیه قوانین و برنامه ریزی های کشور و منطقه در راستای ارتقاء و استحکام بنیان خانواده شکل گیرد .
در منطقه سیستان نیز به مانند دیگر مناطق محروم این بعد اساسی به حاشیه رانده شده و از آنجاییکه از زیر بنایی ترین اصول توسعه است اقدام موثر مسئولین و مردم را برای احیای پایه های جامعه نیاز دارد.

خداوندا تو را برای داده ها و نداده هایت شکر گذارم…
سعید غفاری مقدم

سعید غفاری حقوقدان

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه