شهرگندمـــ : پس از راه اندازی رشته تربیت بدنی در دانشکده سما واحد زابل و در جهت احیای ورزشهای قدیم و بومی سیستان برنامه ریزی های لازم جهت آشنایی و شناخت هر چه بیشتر دانشجویان با این ورزشهای اصیل و بومی که ریشه در فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین دارد انجام گرفت. به گزارش […]

شهرگندمـــ : پس از راه اندازی رشته تربیت بدنی در دانشکده سما واحد زابل و در جهت احیای ورزشهای قدیم و بومی سیستان برنامه ریزی های لازم جهت آشنایی و شناخت هر چه بیشتر دانشجویان با این ورزشهای اصیل و بومی که ریشه در فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین دارد انجام گرفت.

به گزارش شهرگندمـــ به نقل از نی زار قویدل ضمن اعلام این خبر افزود :  در اولین گام این ورزشها با کمک دانشجویان و اساتید رشته تربیت بدنی دانشکده سما واحد زابل در همایش دانشگاه ازاد اسلامی واحد زابل به تصویر کشیده شد. از جمله این ورزش ها می توان خسو خسو، کبدی و توتن سواری را نام برد.
وی بیان کرد : در حال حاضر اکثر اساتید رشته تربیت بدنی این دانشکده تحقیق در زمینه را جزئی از برنامه های اموزشی دانشجویان این رشته لحاظ میکنند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه