گندم پرس:امروز ۲۲بهمن مردم زابل آماده بودندتاحماسه بیآفرینندوباآرمان های امام تجدیدپیمان کنند که این راه پیمایی حواشی جالبی نیزداشت که به روایت تصویر توجهتان رابه آنهاجلب می کنیم.                                                       […]

گندم پرس:امروز ۲۲بهمن مردم زابل آماده بودندتاحماسه بیآفرینندوباآرمان های امام تجدیدپیمان کنند که این راه پیمایی حواشی جالبی نیزداشت که به روایت تصویر توجهتان رابه آنهاجلب می کنیم.

 

IMG-20160211-WA0072

 

IMG-20160211-WA0048

 

IMG-20160211-WA0060

 

IMG-20160211-WA0062

 

IMG-20160211-WA0061

 

IMG-20160211-WA0063

 

IMG-20160211-WA0065

 

IMG-20160211-WA0059

 

IMG-20160211-WA0058

 

IMG-20160211-WA0057

 

IMG-20160211-WA0056

 

IMG-20160211-WA0052

 

IMG-20160211-WA0055

 

IMG-20160211-WA0050

 

۲۰۱۶۰۲۱۱_۰۹۴۳۵۳

  ۲۰۱۶۰۲۱۱_۰۹۵۸۲۸

 

۲۰۱۶۰۲۱۱_۱۰۳۴۲۳

 

IMG-20160211-WA0047

 

IMG-20160211-WA0037

 

IMG-20160211-WA0045

 

IMG-20160211-WA0044

 

IMG-20160211-WA0041

 

IMG-20160211-WA0039

 

IMG-20160211-WA0036

 

IMG-20160211-WA0032

 

IMG-20160211-WA0031

 

IMG-20160211-WA0030

 

IMG-20160211-WA0028

 

IMG-20160211-WA0025

 

IMG-20160211-WA0023

 

۲۱

 

IMG-20160211-WA0071

 

IMG-20160211-WA0054

 

IMG-20160211-WA0053 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه