شهرگندمــ: اداره کل روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان در اقدامی شایسته وبسایتی اختصاصی جهت این اداره کل راه اندازی است . به گزارش شهرگندمـــ آدرس این وبسایت http://ravabet-sb.ir/  میباشد که درخصوص وقایع مختلف مربوط به استانداری و فرمانداریهای تابعه استان اطلاع رسانی خواهد نمود.

شهرگندمــ: اداره کل روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان در اقدامی شایسته وبسایتی اختصاصی جهت این اداره کل راه اندازی است .

به گزارش شهرگندمـــ آدرس این وبسایت http://ravabet-sb.ir/  میباشد که درخصوص وقایع مختلف مربوط به استانداری و فرمانداریهای تابعه استان اطلاع رسانی خواهد نمود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه