گندمـــپرس : علی اکبر بزی رئیس شورای شهر زابل که مدتیست بعنوان سرپرست آموزش و پرورش زابل مشغول بکار است , طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان بعنوان معاون مدیرکل و رئیس آموزش و پرورش شهرستان زابل منصوب شد

گندمـــپرس : علی اکبر بزی رئیس شورای شهر زابل که مدتیست بعنوان سرپرست آموزش و پرورش زابل مشغول بکار است , طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان بعنوان معاون مدیرکل و رئیس آموزش و پرورش شهرستان زابل منصوب شد

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه