گندمــ پرس : پس از انتشار جمعی از خدمات اینترنتی های سطح شهر زابل با عنوان گلایه خدمات اینترنتی زابل از انحصاری کردن ارسال اظهارنامه های مالیاتی توسط یک کافی نت خاص  این موضوع از سوی روابط عمومی فرمانداری پیگیری شد. شهرکی رئیس اداره دارایی شهر زابل درگفتگو با گندمـ پرس ضمن رد این مساله […]

گندمــ پرس : پس از انتشار جمعی از خدمات اینترنتی های سطح شهر زابل با عنوان گلایه خدمات اینترنتی زابل از انحصاری کردن ارسال اظهارنامه های مالیاتی توسط یک کافی نت خاص  این موضوع از سوی روابط عمومی فرمانداری پیگیری شد.

شهرکی رئیس اداره دارایی شهر زابل درگفتگو با گندمـ پرس ضمن رد این مساله گفت : مردم و کسبه می توانند در هر کافی نت و یا خدمات اینترنتی سطح شهر زابل اظهار نامه های مالیاتی خود را پر کنند و برای این مساله کافی نت و یا مرکز خاصی در نظر گرفته نشده است , همچنین این اظهار نامه ها از طریق سیستم های خانگی نیز قابل انجام می باشد و حتی نیاز به مراجعه به اداره دارایی نیز وجود ندارد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه