گنـــدمــــ پــــرس: اعضـای هیئت تحـریریـه گندمــــ پرس با حضـور در دفتـر امام جمعـه زابـل با ایشان دیدار کــردند.     در  این دیـــدار که یک ساعت بطــول انجــامید ابتـدا مهندس طباطبایی مــدیرمسئول جـدید گندمــــ پرس با توجه به تغـییرات حکـایت جدید گندمــــ پرسی هــا به معــرفی اعضا و رویکـــرد جدید گندمـــ پرس توضیحاتی خــدمت امام […]

گنـــدمــــ پــــرس: اعضـای هیئت تحـریریـه گندمــــ پرس با حضـور در دفتـر امام جمعـه زابـل با ایشان دیدار کــردند.

 

gandompresiha

 

در  این دیـــدار که یک ساعت بطــول انجــامید ابتـدا مهندس طباطبایی مــدیرمسئول جـدید گندمــــ پرس با توجه به تغـییرات حکـایت جدید گندمــــ پرسی هــا به معــرفی اعضا و رویکـــرد جدید گندمـــ پرس توضیحاتی خــدمت امام جمعه محــترم ارائــه دادنــد .

 

در ادامــه هــر یک از اعضا گـــزارش مختصری از رونـــد بـــرنامه هــای جـــدید پایگــاه خبـــری و مشــکلات منطـقه سیستــان ارائه کــردند .

 

IMG-20150831-WA0005

 

در پایان حجت الاسـلام کیخا امـام جمعه زابل ضمن تشـکر از حضـور گندمـــ پرسی هـا در دفتر ایشان اظـهار امیدواری کردند که مـردم و بخصـوص رسانه های سیستان بیش از گــذشته مطالبه گری نمایند و پیگیرامورات مربوط به سیستان باشند.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه