گندمــ پرس : تصویر زیر مربوط می شود به سفر اخیر وزیرامور خارجه کشورمان به کشور پاکستان که دراین سفر علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نیز وی را همراهی کرده است.    

گندمــ پرس : تصویر زیر مربوط می شود به سفر اخیر وزیرامور خارجه کشورمان به کشور پاکستان که دراین سفر علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نیز وی را همراهی کرده است.

 

20150410055919

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه