گندمـــ پرس : بیا امشب خدایت را صدا کن، بیا امشب نخواب و تا سحر ذکر خدا کن. بیا امشب دعا کن، خودت را عاری از هر ادعا کن. خدا را از ته قلبت صدا کن. زمین را با تمام هستی اش یک دم رها کن. خودت را روز و شب وقف خدا کن. […]

ya-mahdi-v2

 

گندمـــ پرس : بیا امشب خدایت را صدا کن، بیا امشب نخواب و تا سحر ذکر خدا کن.

بیا امشب دعا کن، خودت را عاری از هر ادعا کن.

خدا را از ته قلبت صدا کن.

زمین را با تمام هستی اش یک دم رها کن.

خودت را روز و شب وقف خدا کن.

خودت را از دروغ و غیبت و تهمت رها کن.

بیا فکری به حال این زمان کن.

خودت را هیچ کن، نیست کن، آنچه هستی هست، را یک دم صدا کن.

بیا امشب دعا کن، دعا کن تا بیاید، تا نماند، پشت در دیگر نماند.

تمام جمعه ها بی او گذشته، تمام دردها بی او درون دل نشسته.

دعا کن تا بیاید، تا نماند، پشت در دیگر نماند.

صبو بی او شکسته، جهان بی او گسسته،

زمین و آسمان بی او درون غم نشسته،

تمام چشمها بی او پر از اشک است و قلب آدمی بی او شکسته.

دعا کن تا بیاید، تا نماند، پشت در دیگر نماند.

خدایا: نمی خواهم بخوابم، من امشب تا سحر بیدار بیدارم.

من امشب تا سحر بیمار بیمارم.

خدای من، خدای دردهای بی دوای من، خدای اشکهای بی شمار من،

دعای من از امشب تا سحر این است:

جهان را با حضورش روشنی ده

 

دکـــتر مهدی دهمـــرده

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه