بهار خاموشعجب!! این قفس همیشه تنگ است، چه زمانه ای شده، زمین دو رنگ است. عجب!! این جهان همیشه سرد است، چه رفاقتی شده، همیشه ترس است. این زمین تمام آن پر از هیاهوست، این بشر اگر بفهمد، همه اش از آن یاهوست. عجب!! این جهان پر از سیاهی ست، جای پای این بشر پر […]

_______20140111_1646593349

بهار خاموش
عجب!! این قفس همیشه تنگ است، چه زمانه ای شده، زمین دو رنگ است.
عجب!! این جهان همیشه سرد است، چه رفاقتی شده، همیشه ترس است.
این زمین تمام آن پر از هیاهوست، این بشر اگر بفهمد، همه اش از آن یاهوست.
عجب!! این جهان پر از سیاهی ست، جای پای این بشر پر از تباهی ست.
ای خدا گناه آن پرنده سحر چیست؟ یا گناه آن درخت پر ثمر چیست؟
ای خدا چرا جهان چنین شده ؟ چرا بشر رییس این زمین شده؟
ای خدا چرا بهار ما خاموش است؟ این بشر به زعم خود با هوش است؟
ای بشر!! زمین در ابتدا چنین نبود، این بشر، در ابتدا چنین حریص و پر طمع نبود.
این زمین در ابتدا پر از گل و گیاه و سبزه بود، این جهان در ابتدا شبیه یک بهشت جاودانه بود.
ای بشر، زمین ز دست تو بیمار است، آن پرنده کنار لانه اش ز ترس تو بیدار است.
ای بشر تو بر زمین می تازی، آخرش بدان در این جهان می بازی.
ای بشر به کارهایت بنگر، این غرور خود، درون خود بشکن.
ظاهرت بشر، عجیب نورانی ست، باطنت بشر، چقدر ظلمانی ست.
ای بشر به کارهایت بنگر، در زمین گلی ندیدم من، به خارهایش بنگر.
ای بشر به کارهایت بنگر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه