دزدی سیم برق در خیابان اصلی شهر زابل و ایجاد گرفتاری برای ساکنان آن خیابان باعث شده تا بروکراسی اداری گریبانگیر شهروندان در اداره برق شود.

دزدی سیم برق در خیابان اصلی شهر زابل و ایجاد گرفتاری برای ساکنان آن خیابان باعث شده تا بروکراسی اداری گریبانگیر شهروندان در اداره برق شود.

 

گندم خبر؛ سرقت هایی در شهر زابل گاهی رخ میدهد که کام شهروندان را تلخ کرده است.

 

در روزهای گذشته یکی از کابل های برق خیابان مطهری حد فاصل تقاطع مطهری، امام خمینی تا کوچه بیرجندی ها به سرقت رفته است.

 

یکی از اهالی محل طی تماس با خبرنگار ما اظهار داشت: صبح روز جمعه برق قطع شد و با توجه به طولانی شدن مدت زمان به سر کوچه مراجعه کردم تا ببینم تمام محله برقشان قطع است یا خیر…

 

وی گفت: متوجه شدم که فاصله بین ۲ تیر برق توسط سارقان قطع و ربوده شده است.

 

وی در ادامه افزود: مامور اداره برق که برای بررسی و وصل موقت برق مراجعه کرده بود، برای اینکه سیم سرقتی جایگزین شود اینگونه راهنمایی کرد که با ۱۱۰ تماس بگیرید تا گزارشی تنظیم نماید.

 

شهروند خیابان مطهری می گوید: طبق گفته مامور اداره برق با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم و بعد از دقایقی در محل حاضر و صورت جلسه ای تنظیم شد.

 

وی ادامه داد: مامور انتظامی که آماده بود برای رفع مشکل اینگونه راهنمایی کرد که فردا میتوانید به کلانتری ۱۲ مراجعه و صورت جلسه را به اداره برق ببرید.

 

آنچه خواندید اظهارات یک شهروند بود اما چند سوال:

۱- مگر این کابل متعلق به شخص است که شهروندان بخواهند به ۱۱۰ گزارش دهند و گزارش را به اداره برق ببرند تا کابل تامین شود؟؟

۲- با توجه به وصل موقت برق، اگر کسی پیگیر دریافت گزارش و تحویل آن به اداره برق نشود، تکلیف چیست؟ میخواهد برق به همین صورت باقی بماند؟

۳- عزیزان تامین کننده امنیت، امکان سرقت کابل برق از خیابان اصلی شهر چقدر تعجب برانگیز است که چگونه میتوان همچین کاری را انجام داد؟؟

۴- محل فروش چنین اجناسی کجاست؟ چرا با آنها برخورد مقتضی ازسوی مسئولان امر صورت نمی گیرد؟

 

البته طبق گفته برخی شهروندان این مشکل اکثر خیابان های شهر من جمله خیابان شهید رجایی نیز میباشد و آنگونه که می گویند ۲ موتور سوارند که به راحتی اقدام به این سرقت ها می کنند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه