شهر گندمـــ : دکتر حسینعلی شهریاری گفت: در شأن رئیس‌جمهور نیست که منتقدین خود را “تازه به دوران رسیده” خطاب کند.عضو فراکسیون رهروان مجلس افزود: رئیس‌جمهور تصور نکند با شعار دیدگاه مردم عوض می‌شود.مردم گرانی را در زندگی خود احساس می‌کنند.  ایشان افزود: شأن و جایگاه ریاست جمهوری نباید تا این حد تنزل پیدا کند […]

شهر گندمـــ : دکتر حسینعلی شهریاری گفت: در شأن رئیس‌جمهور نیست که منتقدین خود را “تازه به دوران رسیده” خطاب کند.
عضو فراکسیون رهروان مجلس افزود: رئیس‌جمهور تصور نکند با شعار دیدگاه مردم عوض می‌شود.مردم گرانی را در زندگی خود احساس می‌کنند.

 ایشان افزود: شأن و جایگاه ریاست جمهوری نباید تا این حد تنزل پیدا کند که رئیس‌جمهور منتقدین خود را “تازه به دوران رسیده” خطاب کند. دولتی که به اسک تدبیر و امید آمد استفاده از این الفاظ نشان از بی‌تدبیری است. رئیس‌جمهور زمانی که این مسئولیت را قبول می‌کند باید تمام افراد جامعه را زیر بال و پر خود بگیرد. ممکن است در یک خانواده افراد با روحیات مختلف وجود داشته باشند ولی پدر خانواده با رأفت اب همه برخورد می‌کند. جایگاه رئیس‌جمهور، جایگاه پدر خانواده است.

وی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در روز 16 آذر در بین دانشجویان اظهار داشت: رئیس‌جمهور با صحبت‌هایی که می‌کنند در جامعه تنش ایجاد می‌شود. در جامعه به جز در حوزه سلامت رضایتمندی از جانب مردم وجود ندارد. حوزه سلامت نیز خود مجلس یک درصد به اعتبارات اضافه کرد تا در این حوزه به مردم کمک شود. دولت در مابقی سیاست‌هایش موفق نبوده است. البته این موفق نبودن همه تقصیر دولت نیست، شرایط هم تا حدودی در این قصور دخالت دارد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس برخی صحبت‌های رئیس‌جمهور در مورد اینکه عده‌ای اجازه نمی‌دهند دولت کار کند را قابل قبول ندانست و ادامه داد: این صحبت‌ها صحیح نیست و ما از رئیس‌جمهور انتظار داریم با شعاری که روی کار آمد، برخلاف آن عمل نکند. مردم آگاه هستند. رئیس‌جمهور تصور نکند با این شعارها مردم دیدگاهشان عوض می‌شود. آنها گرانی را در زندگی خود احساس می‌کنند. دیدگاه مردم نسبت به دولت‌ها به عملکرد دولت‌ها برمی‌گردد.

نسیم

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه